SGIP – San Giovanni in Persiceto (BO) – Emilia Romagna

INFO

Approx Position (WGS84)

LATITUDE: 44.64 (deg)

LONGITUDE: 11.18 (deg)

ELEVATION: 63.49 (m)

Instruments

RECEIVER: LEICA GRX1200PRO

FIRMWARE: 9.20/2.127

ANTENNA: LEIAT504 

RADOME: LEIS

PHOTO

SITE

MONUMENT

GRAPHS

HRS

MP1/MP2

PERC

SLPS

GAP

Top